L'ajuntament adjudica la renovació del pati de butaques del Teatre Municipal

Benicassim - El regidor de Cultura, Javier Alonso, ha anunciat l'adjudicació dels treballs de substitució de tot el mobiliari del Teatre Municipal. L'empresa adjudicatŕria ha sigut Figueras Seating Solution, SL, que farŕ els treballs inclosos en el la licitació amb una inversió de 303.217,53 euros

Diaridelaplana.com - 19/11/2018

Alonso ha explicat que les faenes de substitució del pati de butaques començaran quant es firme formalment el contracte i hi ha un període estipulat de 90 dies per a l'entrega del subministrament de les butaques.

El regidor de cultura ha assenyalat que “Estem davant d'una de les actuacions més importants que s'han fet per a millorar el teatre en els últims anys. Durant l'actual mandat s'han escomés moltes millores que han anat sempre encaminades a oferir una major comoditat i seguretat dels espectadors en el teatre. Primer es va procedir a la substitució de tot el teló i la millora dels camerinos i ara, amb el canvi del mobiliari, el nostre teatre serà sens dubte un dels més moderns i millor equipats de la província”.

D'altra banda, com ha detallat Javier Alonso, “es tindrà una especial sensibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda, i per això s'ha disposat que els contractistes oferisquen places en què les butaques estiguen preparades per a garantir la transferència de persones amb mobilitat reduïda, per exemple entre una cadira de rodes i la mateixa butaca. I, per descomptat, es deixaran lliures espais de fila perquè qualsevol persona amb escassa mobilitat puga acomodar-se amb la seua cadira de rodes pròpia”.

Com ha explicat el regidor de Cultura, el projecte no només consisteix a renovar l'entapissat de les butaques, sinó en la total substitució. En realitat es licitarà el subministrament d'un sistema de butaques que en permeta plegar-les per a usar l'espai amb diferents formats escènics i que estiga preparat per a usos múltiples. A aquest fi, les butaques hauran d'estar muntades sobre rails que s'arreplegaran apartant part o totes les butaques cap a les parets laterals o posterior.

A més, les noves butaques hauran de complir tots els requisits estipulats pel Codi Tècnic de l'Edificació per a garantir l'accessibilitat, seguretat i distribució dels seients, així com la seua reacció davant d'un possible cas d'emergència.

Les butaques hauran de plegar-se sobre si mateixes amb un sistema que minimitze el soroll i que permeta que, una vegada alçat l'espectador, la butaca torne als seus lloc.

La singularitat de la tapisseria, el teixit així com una barrera antifoc entre l'encoixinat i la tela, són algunes de les especificacions que es tindran en compte a l'hora de seleccionar les noves butaques. L'obra i subministrament de tot el pati de butaques i de la zona de l'amfiteatre inclou també l'adequació del paviment de fusta perquè quede en perfectes condicions després de la instal·lació.

Finalment, el regidor de Cultura ha explicat que per a executar aquests treballs s’haurà de tancar el teatre durant un temps, que esperem que siga el més breu possible, encara que s'anunciarà amb temps suficient les dates de tancament i l'activitat cultural es continuarà desenrotllant en la resta de contenidors culturals del municipi.

 

Tornar

 


Fobesa gestion medioambiental
Diaridelaplana.com
Email: info@diaridelaplana.com
© Diari de la Plana- Reservats tots els drets