L’UJI avança en el disseny de compostos minimalistes inspirats en la naturalesa

Plana Alta - Investigadors de la Universitat Jaume I s'han posicionat a nivell internacional en un camp que obri importants possibilitats als avanços científics, el desenvolupament de compostos denominats minimalistes per les seues dimensions i simplicitat i bioinspirats per estar basats en la naturalesa

Diaridelaplana.com - 30/01/2014

La revista Accounts of Chemical Research de l'American Chemical Society, que recull articles de revisió sobre camps d'investigació de gran rellevància i actualitat, així com les contribucions específiques de grups de referència en aquests camps, inclou en el seu número de gener un article del Catedràtic de Química Orgànica de l’UJI, Santiago Luis, junt amb Ignacio Alfonso, de l'Institut de Química Avançada de Catalunya i anteriorment investigador en la Jaume I, sobre les possibilitats que obrin els compostos seudopeptídics per al disseny més elaborat, però relativament simple, de sistemes no naturals, encara que bioinspirats, que posseïsquen propietats específiques normalment associades als sistemes biològics.

Els resultats obtinguts al camp d'aquests seudopèptids minimalistes permeten així mateix “augmentar la comprensió, a un nivell molecular, dels principis bàsics que estan en la base del comportament extraordinari dels sistemes presents en la naturalesa”, segons explica Santiago Luis. Els seudopèptids són molècules que contenen analogies estructurals amb els pèptids i proteïnes que són freqüents en la naturalesa, però que incorporen altres elements capaços de modificar el seu comportament.

L'avanç en el coneixement dels sistemes naturals, normalment molt complexos, ha permès el desenvolupament de molècules xicotetes, relativament senzilles, amb propietats ben definides i aplicacions específiques. Una estratègia que està resultant fructífera per a l'elaboració d'aquestes molècules és la combinació d'elements naturals, que aporten la funcionalitat desitjada, amb elements artificials que fixen l'estructura adequada, particularment en l'elaboració de seudopèptids.

Els resultats mostrats en l'article por els investigadors de la UJI i l'IQAC mostren com aquests pseudopèptids minimalistes poden realitzar funciones de gran interès per a l'avanç de la química. Alguns dels compostos preparats han mostrat, per exemple, propietats interessants com a sensors per a distints compostos d'interès biomèdic o medi ambiental o en la preparació de materials mitjançant autoacoblament. Així mateix, algunes d'aquestes molècules posseeixen una destacada activitat catalítica, tot i que encara estiga allunyada de la impressionant eficiència catalítica dels pèptids naturals.

 

Tornar

 


Fobesa gestion medioambiental
Diaridelaplana.com
Email: info@diaridelaplana.com
© Diari de la Plana- Reservats tots els drets