Maties Segura destaca la importància d'adoptar una política lingüística d'igualtat

Plana Alta - El responsable de l'Àrea de Promoció Lingüística del Servei de Llengües i Terminologia de l'UJI, Maties Segura, ha abordat l'ús del valencià a la universitat en les Jornades sobre Llengua, Cultura i Identitat Valencianes, organitzades pel Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultura (CULC)

Diaridelaplana.com - 01/12/2016

Segura ha presentat algunes xifres sobre la docència en valencià a la Comunitat Valenciana. Així, ha explicat que l'ús del valencià baixa a mesura que s'avança en els cicles educatius amb un 40% a primària, un 34% a secundària i un 29% a batxillerat. Pel que fa a les universitats valencianes, ha afirmat que «l'estudiantat no té el dret garantit a rebre la docència en valencià però també hi ha una feble reivindicació d'aquest dret». Així, a les universitats valencianes les xifres varien des de 0% de crèdits en valencià a la Universitat Miguel Hernández d'Elx o el 5% a la Universitat d'Alacant fins al 20% de l'UJI o el 32% de la Universitat de València.

Quant a xifres de l'UJI, ha apuntat que en els usos administratius el valencià és majoritari amb un 72% d'escrits i documentació que es genera en aquesta llengua. No obstant, en la docència ha explicat que hi ha un estancament del valencià front a una pujada progressiva de l'anglès, amb casos més extrems en els estudis de màster en els quals es donen més crèdits en anglès que en valencià. Segons les enquestes, l'opció lingüística de preferència de l'estudiantat de l'UJI en el curs 2016/17 és d'un 22,85% en valencià front a un 64% en castellà. No obstant, tan sols un 1,1% afirmen tindre totes les classes en aquesta llengua i un 12,3% assenyalen que la major part de les seues assignatures són en valencià.

Per a fer front a aquesta situació d'estancament ha posat de relleu la importància de tractar el valencià amb equitat, destinant més recursos per a promoure el seu ús, i d'aplicar la subsidiarietat lingüística, utilitzant la llengua local front a la llengua global i ocupant espais lingüístics amb exclusivitat o preferència. A més, ha assenyalat que cal garantir la seguretat lingüística en la llengua de la docència perquè la llengua establerta no es modifique una vegada iniciades les classes. Finalment, ha afegit que «ha d'haver una responsabilitat institucional per a incrementar la docència en valencià i que no siga una qüestió que depenga del voluntarisme del professorat. La Universitat ha de ser la que planifique i establisca quines classes s'han de fer en valencià».

En aquesta línia, Segura ha apuntat com a propostes de millora realitzar un canvi de model cap a una política lingüística d'igualtat, fixant uns mínims institucionals de docència en valencià, vinculant la consecució dels objectius del Pla Pluriennal de Multilingüisme als indicadors estratègics i establint repercussions econòmiques. A més, també ha advocat per promoure l'acreditació del C1 de valencià i el B2 d'anglès per a l'estudiantat i fer un seguiment de la seguretat lingüística i la qualitat de la docència. Per a concloure ha instat als assistents a exigir els seus drets i participar en sindicats, associacions universitàries i òrgans de govern, i els ha animat a formar part del voluntariat lingüístic.

 

Tornar

 


Fobesa gestion medioambiental
Diaridelaplana.com
Email: info@diaridelaplana.com
© Diari de la Plana- Reservats tots els drets