Festes aprova la convocat˛ria de subvencions per a les festes de carrer de Castellˇ

Plana Alta - El Patronat Municipal acorda elevar a 1.500 euros la quantitat mÓxima subvencionable a les entitats per a l'exercici de 2017

Diaridelaplana.com - 27/06/2017

El Patronat Municipal de Festes ha ratificat avui la convocatòria i bases específiques per a la concessió de subvencions destinades a finançar les tradicionals festes de carrer de Castelló. La convocatòria per a enguany augmenta la quantitat màxima a subvencionar a cada entitat, que passa d'1.050 a 1.500 euros, amb l'objectiu de reforçar el suport a l'organització d'activitats d'interès general i de caràcter lúdic, festiu o religiós organitzades per les associacions i entitats de les festes de carrer. La regidora de Festes i presidenta del Patronat Municipal, Sara Usó, ha explicat que la partida aconseguirà un pressupost global de 24.600 euros.

Les entitats beneficiàries els projectes de les quals siguen admesos obtindran el 100% de la subvenció concedida amb caràcter anticipat, després de l'aprovació de l'ajuda.

Seran subvencionables les despeses relatives a edició o publicació de cartells o llibrets de festes, actes festius de caràcter públic oberts a tots els ciutadans, tals com a actes infantils, per a joves o per a gent gran, menjars o sopars populars, orquestres i revetles, despeses de manteniment i equipament necessaris per a la celebració dels esdeveniments subvencionables tals com el subministrament de taules, cadires, escenaris o equips de so i il·luminació, despeses realitzades en ocasió de la legalització de les activitats, etcètera.

La convocatòria exclou de les subvencions les despeses derivades de menjars, sopars o consumicions de caràcter privat dels membres de l'entitat, les despeses relaciones amb viatges, dietes o desplaçaments, entre uns altres.
D'altra banda, el Consell Rector del Patronat Municipal de Festes també ha donat el vistiplau a la designació de Raúl Martí com a representant de l'ens en el comitè tècnic del Congrés Magdalaner. Raúl Martí és un dels integrants del Consell Rector en representació de l'Associació de Festes de Carrer a més de formar part de la Junta de Festes.

 

Tornar

 


Fobesa gestion medioambiental
Diaridelaplana.com
Email: info@diaridelaplana.com
© Diari de la Plana- Reservats tots els drets