L’AVL reclama el restabliment d’uns mitjans públics en valencià

Plana Baixa - El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha aprovat una nova declaració institucional centrada en «la necessitat d’uns mitjans públics de comunicació en valencià», a propòsit de l’incompliment de la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, sobretot després de la desaparició de la Radiotelevisió Valenciana

Diaridelaplana.com - 09/06/2014

L’AVL constata que, com a conseqüència del tancament de RTVV, s’ha vulnerat la Carta Europea, s’han lesionat els drets dels valencianoparlants de comptar amb uns mitjans de comunicació en valencià i s’ha produït un inqüestionable buit en la llengua que el mateix Estatut d’Autonomia proclama com a pròpia de la Comunitat Valenciana.El document argumenta detalladament el que representa no tindre uns mitjans públics de comunicació i que siga la Comunitat Valenciana l’única autonomia de l’Estat espanyol, amb una o dos llengües cooficials, que no té una ràdio i una televisió en llengua pròpia, una situació que, per a l’AVL, comporta una discriminació inacceptable.D’altra banda, la Carta Europea apel·la al compromís dels estats firmants a garantir la llibertat de recepció directa de les emissions dels països veïns. Per esta raó, l’AVL considera un contrasentit que dins d’un mateix Estat «no estiga garantida la recepció interterritorial de les diferents televisions i ràdios autonòmiques que utilitzen una llengua compartida».D’acord amb estes consideracions, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en virtut de la seua competència de «vetlar per l’ús normal del valencià», demana als poders públics que adopten les mesures legals efectives per a poder comptar amb «uns mitjans de comunicació públics, íntegrament en valencià, de qualitat, amb un model plural, objectiu i viable».

 

Tornar

 


Fobesa gestion medioambiental
Diaridelaplana.com
Email: info@diaridelaplana.com
© Diari de la Plana- Reservats tots els drets